News

“Eindelijk ‘n echte burgemeester”

Feiten en fabels over Heerlens Burgemeester Marcel van Grunsven in de periode 1940-1946   Voorinschrijving vanaf nu mogelijk!   Marcel van Grunsven was burgemeester van Heerlen van 1926 tot 1962, dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Net als zijn collega’s werd hij in deze periode door de bezetter geconfronteerd met moreel verwerpelijke maatregelen. Uit vrees tot instrument van de nazi’s te worden gereduceerd legden heel wat burgemeesters het bijltje erbij neer. Anderen, onder wie Van Grunsven, bleven aan.

Read More

From Analog to Digital, Best Practice Digitizing Explained

Throughout the past several years, digitization of National Heritage has been lifted to a whole new level. Not just historical newspapers- and magazine collections are being scanned on a large-scale, but also books, photos, paintings, maps and engineering drawings. How is it this digitization process done? Which standards should be maintained? What is the best way to capture the metadata of the objects and how do you ensure that the files will be accessible for generations in the future?

Read More

Van Analoog naar Digitaal, Digitaliserings Best Practice nader belicht

De afgelopen jaren heeft de digitalisering van nationaal erfgoed een hoge vlucht genomen. Niet alleen oude kranten- en tijdschriftencollecties worden op grote schaal digitaal ontsloten, maar bijvoorbeeld ook boeken, foto’s, schilderijen, landkaarten en bouwtekeningen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke standaarden worden er gehanteerd, hoe kunnen digitale objecten het best ontsloten worden en hoe zorg je ervoor dat zij ook in de toekomst raadpleegbaar blijven?

Read More

KVAN: Big Archives

De KVAN organiseert in samenwerking met het Drents Archief op 16 en 17 juni a.s. in Assen de jaarlijkse KVAN-dagen.   Voor het Drents Archief digitaliseerde X-CAGO in het recente verleden o.a. :   Archiefbronnen uit 19e en vroeg 20e eeuw met een volume van 90.750 opnamen; Bevolkingsadministratie & gezinskaarten van Drenthe (1811-1940) met een volume van ca 265.000 opnamen; Archiefbronnen uit 19e en 20e eeuw met een volume van circa 350.000 opnamen – deze werden tevens compleet gemetadateerd;

Read More

Publishers: There’s money in your archives

In The New York Times’ Innovation report, one of the big missed opportunities called out was the use of its archived content. It’s one of the big advantages legacy publishers have over digital upstarts: access to years of high-quality content — content that can be resurfaced or repackaged and sold to both readers and advertisers. “It’s the wonderful thing about the digital environment, that these things get new life,” said James Bennet, co-president of The Atlantic.

Read More

Spain set to introduce new law against aggregators

New legislation is set to be introduced in Spain to prevent news aggregators from reproducing other’s content without payment. Paul McClean speaks to a digital media consultant and a representative of the Spanish Publishers Association to discuss the ethics of aggregation.

Read More

Bezoek ons op het Mediafacts Uitgeverscongres!

Het Mediafacts Uitgeverscongres is een jaarlijks congres over nieuwe strategieën, concepten en technologieën die leiden tot betere resultaten.  Op deze manier krijgt de sector inzicht in opkomende trends en kunnen media executives en eindbeslissers vernieuwende ideeën en oplossingen ervaren en met elkaar delen.

Read More

ENG: Another major project for the Dutch X-CAGO

ROERMOND, May 7th 2014 - The Royal Dutch Library has selected X-CAGO for a prestigious project which will involve the digitization of over 700,000 pages from historic magazines belonging to the national collection.   This is the third major project awarded by the Royal Dutch Library (Koninlijke Bibliotheek) to the Roermond-based

Read More