FIPP 2016 Presentation by Koos Hussem

Choices, choices, choices: how to determine which sharing platforms are the best fit for your business

 FIPP_X-CAGO

In this overview into the world of content aggregators, Koos Hussem, President and CEO of Media Intelligence Company X-CAGO asked the question of publisher’s: Does the addition of your content with an aggregator lead to a multiplication of customers, and more importantly revenue? We know that many of these aggregators want access to publisher’s content, but do you want to participate and what are the plusses and minuses of doing so? Lees verder “FIPP 2016 Presentation by Koos Hussem”

Regionaal Archief Dordrecht sluit mega-digitaliseringsproject succesvol af

regionaal-archief-dordrecht-logo-2-8610_detail-8611 (1)Bij het Regionaal Archief Dordrecht wordt het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand gehouden. De collectie, die nog iedere dag groeit, bestaat uit duizenden archiefstukken zoals beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten. De talrijke documenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden van (regio) Dordrecht. Onlangs heeft het Regionaal Archief Dordrecht weer een drietal nieuwe digitaliseringsprojecten afgesloten. Deze keer ging het om de digitalisering van 1.000.000 pagina’s bevolkingsregisters en gezinskaarten, 600.000 pagina’s registers van de burgerlijke stand en 600.000 pagina’s huwelijkse bijlagen. Al deze archiefstukken zijn nu op de website van het Regionaal Archief Dordrecht op te vragen. Lees verder “Regionaal Archief Dordrecht sluit mega-digitaliseringsproject succesvol af”

digitaliseren

Regionaal Archief Dordrecht

Het Regionaal Archief Dordrecht is een organisatie waar voor en met de inwoners van Dordrecht en een dertiental regiogemeenten het geheugen van de stad en de omliggende gemeenten in stand wordt gehouden. Het Regionaal Archief Dordrecht is onderdeel van het Dordrechts Museum. Het Dordrechts Museum, het Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en Het Hof zijn één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad Dordrecht. Het Regionaal Archief Dordrecht is voortgekomen uit een samenvoeging van het voormalig Stadsarchief Dordrecht en de collectie van Bureau Monumentenzorg en Archeologie.

Lees verder “Regionaal Archief Dordrecht”