Historic Newspaper Digitization

Historic Newspaper Digitization

Enhancing access to newspaper collections by digitization is one of the fastest growing areas of archive disclosure and preservation.Many newspaper archives, formerly on paper or microfilm, with many practical difficulties for access, are literally brought back to life by full-text access. Learn More

ClipWorX

ClipWorX

ClipWorX software Suite for Content Professionals. X-CAGO' ClipWorX software, developed since 2000 has matured to an efficient toolset to analyze the lay-out and content of newspapers and magazines. Learn More

Archive Express

Archive Express

X-CAGO has developed a software solution called ‘Archive ExPress’. Archive ExPress stores, retrieves and publishes the captured images and content from publications. Learn More

Construction drawings from analog ...

Construction drawings from analog to digital

We're equipped with various large format scanners with the capacity of scanning over 5,000 engineering drawings and maps per day. Drawings can be captured as black and white, grayscale or color images. Learn More

Online Edition for Newspapers and ...

Online Edition for Newspapers and Magazines

The Online Edition solution of X-CAGO has bridged the gap between off- and online publishing for newspapers and magazines for PC and mobile users. To boost circulation, increase revenue, create new business models, and reduce the cost of printing and distribution. Learn More

ePub Conversion Services

ePub Conversion Services

X-CAGO is a leader in ePub Conversion Services. Call us to know more about our service. We will provide you full support to convert your books to ePub eBook format, no matter in which format your input book consist of. Learn More

Archive Web Collector

Archive Web Collector

Archive WebCollector is a Web based program that helps you save important information from the Web, store it on your server and then organize and reuse it in your projects. Learn More

Regionaal Archief Dordrecht sluit mega-digitaliseringsproject succesvol af

Bij het Regionaal Archief Dordrecht wordt het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand gehouden. De collectie, die nog iedere dag groeit, bestaat uit duizenden archiefstukken zoals beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten. De talrijke documenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden van (regio) Dordrecht. Onlangs heeft het Regionaal Archief Dordrecht weer een drietal nieuwe digitaliseringsprojecten afgesloten. Deze keer ging het om de digitalisering van 1.000.000 pagina’s bevolkingsregisters en gezinskaarten, 600.000 pagina’s registers van de burgerlijke stand en 600.000 pagina’s huwelijkse bijlagen. Al deze archiefstukken zijn nu op de website van het Regionaal Archief Dordrecht op te vragen.   Regionaal Archief Dordrecht is onderdeel van het Dordrechts Museum. Het Dordrechts Museum, Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen samen één organisatie voor kunst, archief en historie van de stad Dordrecht. In 2012 werd gestart met de renovatie van de huisvesting van de panden aan het Hof. Tegelijkertijd werd gestart met een ingrijpend digitaliseringsproject. Zodra dit proces is voltooid, zal ongeveer 650 strekkende meter van de archiefstukken digitaal beschikbaar zijn. Een groot deel daarvan is nu dus reeds voltooid.   Aanbesteding Als digitaliseringspartner voor dit project koos het Regionaal Archief Dordrecht na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure voor X-CAGO B.V. uit Roermond. X-CAGO digitaliseerde eerder ook al de uitgebreide krantencollectie van het Regionaal Archief Dordrecht. “X-CAGO heeft met haar inschrijving het best voldaan aan de door ons gestelde eisen en kwam op basis van prijs en kwaliteit als beste naar voren”, aldus Teun de Bruijn, gemeentearchivaris van Dordrecht en verbonden aan Regionaal Archief Dordrecht. X-CAGO zorgde niet alleen voor de digitalisering volgens de Metamorfoze richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek voor de collectie kranten, maar ook voor het OCR’en en naar PDF/A converteren. Inmiddels is de gehele krantencollectie verwerkt en naar tevredenheid opgeleverd.   Vervolgorders Daarna werd X-CAGO ook betrokken bij het vervolgtraject: de digitalisering van de bevolkingsregisters, gezinskaarten, registers van de burgerlijke stand en huwelijkse bijlagen. “Wij kijken uit naar de hernieuwde samenwerking met X-CAGO en vertrouwen op hun professionele dienstverlening”, aldus Teun Bruijn eerder bij aanvang van het project. Directeur Koos Hussem van X-CAGO is verheugd dat zijn bedrijf een nieuwe bijdrage heeft kunnen leveren aan het veiligstellen van het Dordtse erfgoed. “X-CAGO heeft een jarenlange reputatie op het gebied van digitalisering en met name als het gaat om Metamorfoze gerelateerde projecten. X-CAGO werkt al vele jaren met grotere en kleinere instellingen en uitgevers en wij zijn er trots op dat hier nu het Regionaal Archief Dordrecht wederom voor ons heeft gekozen. Het is voor ons een prestigieus project waarbij wij onze kennis en kunde op het gebied van digitalisering en conversie opnieuw kunnen laten zien.”     Van Analoog naar Digitaal Inmiddels heeft X-CAGO in samenwerking met taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders een best-practice boek uitgegeven, waarin drie projecten van het afgelopen jaar, worden beschreven. Heeft u interesse in het boekje of in digitaliseringswerkzaamheden; dan kunt u mailen naar Britt Nollé (bnolle@x-cago.com).           Meer informatie:   Regionaal Archief Dordrecht Teun de Bruijn, gemeentearchivaris Telefoon: 078-7705311 Email: tj.de.bruijn@dordrecht.nl Website: www.regionaalarchiefdordrecht.nl     X-CAGO B.V. Koos Hussem, directeur Telefoon: 0475-354060 Email: info@x-cago.com Website: www.x-cago.com

Regionaal Archief Dordrecht

Het Regionaal Archief Dordrecht is een organisatie waar voor en met de inwoners van Dordrecht en een dertiental regiogemeenten het geheugen van de stad en de omliggende gemeenten in stand wordt gehouden. Het Regionaal Archief Dordrecht is onderdeel van het Dordrechts Museum. Het Dordrechts Museum, het Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en Het Hof zijn één organisatie voor kunst, archief en geschiedenis van de stad Dordrecht. Het Regionaal Archief Dordrecht is voortgekomen uit een samenvoeging van het voormalig Stadsarchief Dordrecht en de collectie van Bureau Monumentenzorg en Archeologie.

Read More

Eindelijk een echte Burgemeester

In oktober 2013 verscheen De geur van kolen van journalist Joep Dohmen. Het boek is een familiegeschiedenis, aan de hand waarvan Dohmen de opgang en neergang van zijn geboorteplaats Heerlen onderzoekt. In de pers kreeg De geur van Kolen echter voornamelijk aandacht vanwege wat Dohmen bestempelde als het tot dan toe ‘onbekende oorlogsverleden’ van Marcel van Grunsven, die van 1926 tot 1961 burgemeester van Heerlen was. Hiervoor zou hij bewijzen hebben aangetroffen in onder meer het Nationaal Archief in Den Haag – ‘Geheime dossiers gingen voor het eerst open.’

Read More

World Publishing EXPO 2014

Also this year X-CAGO will be present at the WAN IFRA World Publishing EXPO 2014 in Amsterdam. This event will be held form October 13th until October 15th. You can find us in Hall 9 (stand 9.450). The WPE is the largest international trade exhibition for the news publishing and media industry with over 8,500 visitors and 265 exhibitors from 29 countries.   Don't miss us!   For more information about the event please click here.

Read More

“Eindelijk ‘n echte burgemeester”

Feiten en fabels over Heerlens Burgemeester Marcel van Grunsven in de periode 1940-1946   Voorinschrijving vanaf nu mogelijk!   Marcel van Grunsven was burgemeester van Heerlen van 1926 tot 1962, dus ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Net als zijn collega’s werd hij in deze periode door de bezetter geconfronteerd met moreel verwerpelijke maatregelen. Uit vrees tot instrument van de nazi’s te worden gereduceerd legden heel wat burgemeesters het bijltje erbij neer. Anderen, onder wie Van Grunsven, bleven aan.

Read More

From Analog to Digital, Best Practice Digitizing Explained

Throughout the past several years, digitization of National Heritage has been lifted to a whole new level. Not just historical newspapers- and magazine collections are being scanned on a large-scale, but also books, photos, paintings, maps and engineering drawings. How is it this digitization process done? Which standards should be maintained? What is the best way to capture the metadata of the objects and how do you ensure that the files will be accessible for generations in the future?

Read More

Van Analoog naar Digitaal, Digitaliserings Best Practice nader belicht

De afgelopen jaren heeft de digitalisering van nationaal erfgoed een hoge vlucht genomen. Niet alleen oude kranten- en tijdschriftencollecties worden op grote schaal digitaal ontsloten, maar bijvoorbeeld ook boeken, foto’s, schilderijen, landkaarten en bouwtekeningen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke standaarden worden er gehanteerd, hoe kunnen digitale objecten het best ontsloten worden en hoe zorg je ervoor dat zij ook in de toekomst raadpleegbaar blijven?

Read More

KVAN: Big Archives

De KVAN organiseert in samenwerking met het Drents Archief op 16 en 17 juni a.s. in Assen de jaarlijkse KVAN-dagen.   Voor het Drents Archief digitaliseerde X-CAGO in het recente verleden o.a. :   Archiefbronnen uit 19e en vroeg 20e eeuw met een volume van 90.750 opnamen; Bevolkingsadministratie & gezinskaarten van Drenthe (1811-1940) met een volume van ca 265.000 opnamen; Archiefbronnen uit 19e en 20e eeuw met een volume van circa 350.000 opnamen – deze werden tevens compleet gemetadateerd;

Read More